Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
De Bijlel. s
A. Ja, en wel een verbond, door God zei ven
gefiicht.
V. Wat zijn hier Ouders en Kinderen elkander
wederzijds verfchuldigd?
A. De Ouders moeten hunne kinderen bemin-
nen, verzorgen en opvoeden; de Kinderen integen-
deel zijn den Ouderen liefde, dankbaarheid en gehoor-
zaamheid verfchuldigd.
V. Beftaat er tusfchen God en de menfchen ook
een verbond?
A. Ja, het hoogde, en het hartelijkrte. God is
de hemelfche vader, veel tederder en welmeenender
dan alle aardfche vaders; en de menfchén zijn zijne
kinderen: zoo zijn ze ten naauwlle verbonden door
Gods liefde.
V. Wat geeft dan God, de hemelfche vader ,
aan zijne kinderen?
A. Alles, wat zij naar ligchaam en ziel op aarde
behoeven, en eens wil Hij huq het eeuwige leven
in den hemel fchenken.
V. En wat moet de mensch van zijnen kant doen ?
A. Uit liefde tot God zijnen wil volbrengen, eu
vroom en godzalig leven.
V. Maar hoe kan nu de H. Schrift een verbond
genaamd worden?
A. De H. Schrift leert ons, wat onze hemelfche
Vader aan de menfchen gedaan heeft, en nog doen
wil; en tevens openbaart zij ons, hoe de menfchen ,
als kinderen van God, behooren gezind te zijn, en
wat zij hebben te gelooven en te doen.
V. Waarom heet dan de H. Schrift het oude en
het nieu-we verbond?
A. Het O. Testament bevat de bijzondere ver-
ordeningen en onderwijzingen van God tot heil der
A 3 men-

Ata