Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Projetifche Schriften des N. P": ".»41
A. Door de verhevene zinnebeeldige en profetifche
taal, welke dikwjis donker is, en zwaar om te
verltaan.
V. Wat is het doel van hetzelve?
A. Voor het naast wel om de toenmalige Chris-
tenen, die om hun geloof vele rampen en vervolgin-
gen vffn Joden en Heidenen verdragen moesten, in
de getrouwe belijdenis van het Evangelie te vertier-
kon , en hunnen geest te verhe(l">:n door hec vrolijk
uitzigt op eene betere toekomst.
V. VVat is de hoofdinhoud van dit boek?
A. De zegepraal der waarheid over ongeloof en
dwaling, of de zegepraal van het rijk van God over
dat des Satans, van het licht over de duisternis.
V. Op welk eene wijze wordt dit voorgelleld?
A. De Apostel befchrijft bijzondere gezigten en
verfchijningen, in welke hem dit geopenbaard werd.
V, Wat wordt bijzonder door deze gezigten en
verfchijningen aangeduid ?
A. Vooreerst de zegepraal van het Christendom-
over het Jodendom , en dan over het Heidendom.
Her eerfle wordt onder het beeld van het oude Jeru-
zalem, het laatfte onder den naam van Üibyloii
voorgelleld.
V. Wat is het beduit van dit boek?
A. De befchrijving van het voleindigd en zege-
pralend rijk van GoJ in den hemel, of de heerlijk-
heid van het nieuw hemelsch Jeruzalem, en de be-
looning en zaligheid van Jezus getrouwe vereerders.
V. Hoe kan men dit boek befchouwen?
A. Als eene profetifche en zinnebeeldige befchrij.
ving van dat gene, wat fezus Christus diicwijls van
hec rijk vaa God voorfpeld heeft. — Zio worde
de verzameling der fchriften des Nieuwen Verbonds
op