Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
140 ACHTSTE AFDEELING.
en verkondigden de vervulling van alle de voorfpel-
lingen ?
V. Bevat het Nieuwe Verbond dan in het geheel
geene Profetifche Schriften?
A. Men befchouwt de Openbaring van Joannes
»Is zoodanig, welke het laatfte boek is van de fchrif-
ten des Nieuwen Verbonds.
Wij kennen ten deele en wij profeteeren ten deele,
maar als het volmaakte zal gekomen zijn, zal lietgene
ten deele was te niete gedaan worden, — Blikken
in de toekomst diiiden op de onvolkomenheid van het
tegenwoordige, en op ons verlangen naar voltooi-
jing. — De voorfpelling is eene gave vaa God, —
Met het Evangelie, als met de volkomene waarheid
hield de voorfpelling op.
De Openharing van Joannes.
83.
Vrage. VVat beteekent het opfchrift van dit boek ?
Antw. Eigenlijk heet het ontdekking, namelijk,
eener betere toekomst.
V. Wanneer werd dit boek gefchreven.?
A. In de eerfte tijden des Christendoms, als het
rijk van God en Jezus Christus nog te kampen had
met het Jodendom en Heidendom.
V. Wie heeft dit boek gefchreven?
A. De Apostel Joannes, toen hij op Pathmos ,
een eiland, tusfchen Azië en Griekenland gelegen,
gebannen was; hij ichreef het dus in het laatfte tijd-
perk zijns levens.
V. Waar door onderfcheidt zich dit gefchrift van
alie andere?
A. Door