Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
JDt Bijbel. 5
wsrrata van de zon erlangt, zoo ook de inenscli vnn
God: maar de mensch is vrij; evenwel hij moec «e*
•aien en gebruiken, wat God geeft. —
Vrage. Hoe wordt d.' Bijbel ook wel nnders ge-
noemd?
Antw. Gods woord en de Heiligt Schrift.
V, Hoe kan de Dijbel Gods woord genoemd
worden ?
A. Gelijk de mensch door woorden zijn denken
en mllen aan den dag legt, zoo heeft ook God in
den Bijbel zichzèlven en zijnen wil aan den mensch
geopenbaard; daarom heet de Bijbel ook de godde-
iijke openbaring, voor zooverre Gods natuur en wil
ons daarin bekend gemaakt worden.
V. Heeft dan God tot de tnenfcben gefproken,
gelijk een Vader of Leeraar tot zijné kinderen fpreekt?
A. Ja, mnar op eene goJdelijke en geestelijke
wijze; want God is een geest en fpreekt niet met
menfciielijke lippen,
V. Maar hoe kon Hij dan tot de menfchen fpre-
ken, en hun zijn woord en wil bekend maken?
A. Hij deed dit door wijze heilige mannen, wel-
ke Hij daartoe had uitverkoren en bekwaam gemaakt.
V. Waar viaden wij dit woord vnn God ?
A. Wij vinden het opgeteekend in den Bijbel,
welke daarom ook deä.j/7/>e schrift genoemd wordt,
V. Waarom heet die cie heilige Schrift ?
A. Omdat heilige, van God uitverkorene man-
nen dezelve befchreven hebben, en omdat hij heilig»
waarheden bevat, die ons moeten heiligen.
V. Hoe noemt men die mannen, welke de boe-
ken der H. Schrift befchreven hebben?
A a A Prt'
iM