Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Brieven der jfposteleKé 137
hun gastvrijheid bewijst, handelt waardig in Gods
oog, en helpt de waarheid voortplanten, vs, 8» Volg
een goed, nooit een kwaad voorbeeld! vs. n.
Brief van Judas,
81.
Vrage. Wie was deze Judas, den fchrijver van
dezen brief?
Antw. Hij noemt zich eenen broeder van Jakobus,
en dus was hij ook een bloedverwant van Jezus;
welligt was hij de Apostel Judas, die den bijnaam
van Thaddeus en Lebbeus voerde. Meer is er niet
van hem bekend.
V. Aan welke Christenen is deze brief gefchreven?
A. Derzelver woonplaats wordt niet genoemd;
men ziet alleenlijk, dat het Christenen uit de Joden
waren.
V. Wat gaf aanleiding tot dezen brief?
A. Verleiders en dwaalleeraars, die onder de Chris-
tenen ingeflopen waren.
Hoe worden deze dwaalleeraars befchreven?
A. Als verlochenaars van God en Jezus Christus ,
die een goddeloos leven leidden, de overigheid ver-
achtten, en tot oproer aanzetteden.
V. Hoe fpreekt de Apostel tegen dezulken?
A. Hij noemt hunne wegen Kains wegen, en be-
dreigt hun raet de firaf van Sodom en Gomorra eq
met den ondergang van het rot van Korah.
V. Waartoe vermaant hij daarentegen de Christenen?
A. Tot ftandvastigheid in het heilig geloof, tot
het gebed, en tot liefde jegens God en Jezus Christus,
V. lu welke tijden valt de ooilprong van dezen
brief? . „ ^
A. In