Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Brieven der jfposteleKé
135
en volgen zijn voorbeeld. Hoofdft, H: 4 en 6. — Zij
hebben de wereld niet lief en de voorbijgaande begeer-
lijkheden der wereld, Hoofdit. II: 15—17. — Zij zijn
kinderen Gods, en kinderew des lichts, goddelijk ge-
zind. Hoofdft III: a, 3 en 10. — ZIJ milden elke zonde
als eene verwijdering van God. Hoofdft. III: 6—8—■
Liefde tot God en menfchen woont in hun hart. Hoofdft.
IV: 7—11. Deze liefde vertoont zieh door daden.
Hoofdft. ill: ló —r8, IV: 20. — Zulk een heeft vr«)'-
innedigheid voor God. Hoofdft. III: 9i en aj, IV:
17. — Hij is vrij van vrees. Hoofdft. IV: 18. —
Het wordt hem gemakkelijk Gods geboden te bewa-
ren. Hoofdft. V: 2 en 3 — Hij overwint de we-
reld door het geloof. Hoofdft. V: 4, 18. — Hij is
zeker van het eeuwige leven. Hoofdft. V; 11 en 11.
80.
Vrage. Wanneer fchreef Joannes zijnen tweeden
eji derden brief?
Antw. Omtrent denzelfden tijd, als zijnen eerden.
V. Wat valt er bij den tweeden brief op te merken?
A. Deze is, aan eene vrouw of weduwe, Kyria
(vrouwe) geheeten, gerigt, die waarfchijnlijk een
ambt bij eene Christelijke gemeente als diakones
bekleedde, en dus voor de opvoeding der armen en
der vreemdelingen te zorgen had.
V. Hoe noemt zich de Apostel in het opfchrift
dezes briefs ?
A Hij noemt zich ouderling, dat is, voordan-
der of leeraar der gemeente, welligt daarom, dewijl
hij in latere jaren niet meer als Apostel rondreisde,
Biaar te Ephefen woonde.
V. VVat is de inhoud van dezen brief?
A. Behalve eene vriendelijke groetenis, behelst
bij eene korte vermaning, om in het geloof en in de
i 4 lief.