Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
w
134
ACHTSTE AFDEELING.
V.' Aan welke Christenen was de eerlte brief van
Joannes gerigt?
A. Hij is een herderlijke brief of zendbrief aan
yerfcheidene Christen gemeenten in Klein Aziün.
V. Wat is dan het doel van dezen brief?
A. De Christenen te bevestigen in de getrouwe
belijdenis en beoefening van het Evangelie, en hen
te waarfchuwen tegen dwaalleeraars en verleiders ,
welke Jezus Christus niet eerden, en een Hecht leveq
leidden.
V. Hoe kan men dezen zendbrief befchouwen ?
A. Als eene eenvoudige hartelijke lofrede op het
Evangelie, waarin getoond wordt, hoe wij door
hetzelve met God als orzen hemelfchen Vader, met
Jezus Christus als onzen Heer en Heiland, en onder
elkander als Gods kinderen in de hartelijkfte hefdo
vereenigd moeten worden.
V. Hoe fpreekt Joannes in dezen brief?
A. Men herkent hier ligt, gelijk in zijn Evange»
ïie , den liefdevollsn leerling van Jezus Christus ;
levens fpreekt hij op eene eenvoudige wijze, gelijk
een Vader tot zijne kindaren.
V. Wanneer fchreef de Apostel dezen brief?
A. Men meent in zijnen hoogen oudsrdom.
Het Evangelie, of het rijk van God verheft de
menfchen tot een hooger gcestelUk leven, en tot ver-
eeniging met God , daarom heet Jezus Christus, zelf
het leven. Hoofdft. I: z. — Het rijk van God \s
fen rijk des lichts, de onderdanen van hetzelve wan-
delen in het licht. Hoofdft. I: 6 en 7. — Zij belijden
hunne zonden en vvenfchen naar reiniging. Hoofdft.
I: 8 en p. — Door Jezus Christus worden wij van de
zonden gereinigd. Hoofdft. II: 1 en 2. — Kenteekens
van Jezus leerlingen zijn: zij houdeu zijne geboden