Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Brieven der jfposteleKé 133
van God ligt ain de andere zijde der vergankeiijklieid.
Hoofdft. Hl.' 13 en 14.
De drie Brieven van 'Joannes.
79.
Vrage. Welke Joannes heeft deze brieven ge-
fchreven ?
Antw, Dezelfde Joannes, die ook het Evangelie
gefchreven heeft.
V, Wat meldt ons de gefchiedenis van zijn leven ?
A. Zijne ouders heetten Zebedeus en Salome;
zijn broeder was Jakobus de oudere. Hij was uit
den omtrek van Kajjernaum in Galilea afkomdig, en
leefde met zijnen vader en broeder van de visfcherij,
als Jezus beiden tot zijne leerlingen riep. Zij behoor-
den beiden met Petrus tot zijne venrouwdfte leer-
lingen.
V, Hoedanig was het karakter van dezen leerling
van Jezus?
A. Zoo wel Jakobus als Joannes blonken uit door
levendigheid en vuur des geestes, waarom Jezus hun,
waarfchijulijk tot waarfchuwing, den naam gaf van
zonen des donders, {Mark, lil: 17. Luk IX: 53);
maar bovenal woonden goedheid en onfchuld in het
hart van Joannes, Jezus had hem zeer lief, zoo als
'hij ook van Joannes weder hartelijk bemind werd.
V. Waar hield zich dan Joannes na Jezus dood op?
A. In den beginne te Jeruzalem, waar hij met
Petrus het Evangelie verkondigde; van daar begaf
hij zich naar Simariën, en naderhand in vreemde
landen. Hij leefde ook eenen tijdlang op hec eiland
Pathmos als banneling, en bragt den laatften tijd
zijns levens te Ephefen door, waar hij in hoogen
ouderdom Uieif.
I 3 V. Aaa