Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
142
ACHTSTE AFDEELING.
feest het Evangelie en de opflanding van Jezus Chfis-
tus openlijk te Jeruzalem le prediken.
V. Wat weet men meer van hem?
A. Dat hij niet alleen , ondanks zijne verloche-
niug, een lieveling van Jezus was; maar ook, dat
hij het eerfte Heidenfche huisgezin , dat namelijk
van Kornelius van Cefareën, onder de Christenen
aannam; dat hij de vervolging van Herodes te Jeru-
zalem ontvlugten moest, doch zich daar naderhand
weder ophield; dat hij vele Apostolifche reizen deed
in gezelfchap van Silas en Markus; en dat hij ein-
delijk in het jaar 67 te Rome, ondfer de regering
van Nero, gekruist is.
V. Hoe was zijn karakter?
A. Hij was een man van een zeer vurig en leven-
dig geflel, op wien de eerfte indruk ligt werkte,
maar die wel eens door drift en voorbarigheid zich-
zeiven voorbijzag, en dan geene kracht genoeg be-
zat , om aan zijne voornemens getrouw te blijven.
Evenwel na Jezus dood was hij, door zijne verlo-
chening geleerd, bedaarder en fiandvastiger, en werd
die edele Apostel, die vast als eene rots flond.
V. Aan welke Christenen is de eerde brief gerigt?
A. Aan verfcheidene Christen gemeenten in Klein
Azië, die in het begin des briefs genoemd worden.
Hij fchreef hun uit Babyion.
V. In welken toeltand bevonden zich die ge-
meenten ?
A. Het waren grootendeels Christenen uit de Jo-
den, die verdrukkingen en vervolgingen verdragen
moesten. Hierdoor, en door heerfchende zonden en
kwade voorbeelden, werd menig een verleid, om aan
het Christendom trouweloos te worden.
V. Welke is dan de inhoud en bedoeling dezes
briefs? A. Hij