Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Èrievèti der .^IpoiteUn, js^
A. Tot onderzoek, bevestiging en veredeling van
hun geloof,
V Wanneer fchreef Jakobus dezen brief?
A- Waarfchijulijk in net jaar 50.
Alle uitwendige werken, die niet Uit het hart
Voortkomen, zijn nutteloos, zij zijn als druiven vaa
dorens, — Het gebed zonder geloof is niets.
Hoofdft. I: 5—7. — De zonde komt uit het hare
des menfcnen voort. Hoofdft. I: 13 — 15. Het goede
komt van God. Hoofdft. I; 17 — De mensch moet
het booze verwerpen, hec goede aannemen. Hoofdft.
I: 21—27. — Het har/, niet bet uiterlijke in den
tacnsch geeft hem waardij voor God. Hoofdft, H;
I—5. — De deugd, die uit het hart voortkomt,
vertoont zich uitwendig door daden. Hoofdft. H:
14—17, 26. — Ooit de fpraak is de vrucht en het
kenteeken van hetgeen er inwendig in den mensch
omgaat. Hoofdft. UI: 2—12. — Aardfche fchraii-
derheid is geene hemelfche wijsheid. Hoofdft. III:
13—iS. — Vertrouwen op uitwendige dingen is
dwaas en ijdel. Hoofdft IV: 13—15. — Werkzaam-
heid in geduld, en vrolijke hoop op God is de
vrucht des geloofs, en de roepiug van den menschi
Hoofdft, V; 7.
Brieven des uipostels Petrus,
77-
Vrage. Welke waren de voornaarafie levensbij-
zonderheden van Petrus ?
Antw. Simon , Petras of Kephas, dat is Rot.
fteen bij genaamd, was uit Dethlaida in Galilea ge-
boren, en te voren een visfcher; Hij behoorde toc
de drie vertrouwdfte leerlingen van Jezus, en had
na Jezus hemelvaart den moed, gm op Ijgt Pinkfter-
I fesst