Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
148
ACHTSTE AFDEELING.
V. In welken toefland bevonden zicli deze Ciiris-
tenen?
A. Men ziet uit den brief, dat zij aan vervol-
gingen en verzoekingen tot afval van het Chrisien-
dpm waren blootgefteld: ook hperschtte onder hen
overdrevene aardsgezindheid, hoogmoed, liefdeloos-
heid en tweedragt.
V. Wat is d'an het oogmerk van dezen brief?
- A. De hoofdgedachte van denzelven is , dat niet
mtwendige belijdenis den Christen uitmaakt, maar
dat de imvtndige mensch en het uitwendig leven
door het Evangelie moet vernieuwd en geheiligd
worden.
— V. Onder welk een beeld kan men zich den in-
houd van dezen brief voordellen?
A, De Christen moet zijn gelijk een goede boom:
Het geloof zoo als het op het hart werkt, is als
het ware de goede kern en het fap van dien boom;
dit maakt den wortel derk , zoo dat hij vastdaat
in ftormen: zoo verheft zich de boom fchoon ten
hemel, en brengt enkel aangename bloefems en
vruchten voort.
V. Welke zijn dan die bloefems en vruchten?
A. Liefde in woorden en daden, geringfcbatting
van het .lardfche en trachten naar het hemelfche,
ootmoed en vertrouwen, geduld en hoop.
V. Wat is dus de hoofdzaak naar de meening
des Apostels?
A. Het levendig geloof, maar gelijk men de
deugdzaamheid des booms aan zijne vruchten kent,
zoo kent men ook het inwendige leven, en het ge-
loof van den mensch aan zijne werken.
V. Waartoe moeten de Christenen dezen brief ge-
bruiken?
A. Tot

m