Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Brieven der jfposteleKé 127
Brief van Jakobus,
76.
Vrage. Welke brieven volgen op die van Paulus ?
Antw. Die van Jakobus, Petrus, Joannes en
Judas.
V. Hoe vele leerlingen van Jezus zijn er in de
Evangelifche gefcliiedenis, die den naam Jako-
bus dragen?
A. Twee. Jakobus de oude ^ een zoon van Ze-
bedeiis en broeder van Joannes, en Jakobus de jon-
gere., een zoon van u:llpheus. *
V. Wie van deze beiden heeft den brief ge-
fchreven ?
A. Jakobus de ■ oudere werd weinige jaren na
den dood van Siephanus van Herodes Agrippa ont-
hoofd, en toenmaals was er ook nog geene Chris-
tengemeente buiten Palestina: het is dus waarfchijn-
lijk, dat niet hij, maar Jakobus de jongere hem
gefchreven heeft.
V. Wat weet men van de levensbijzonderheden
van dezen Jakobus?
A. Hij wordt ook Broeder des Heeren gt-
noemd, hetwelk hier, zoo als dikwijls, zoo veel
als Neef of bloedverwant beteekent. — Zijne moe-
der , ook Maria geheten, was eene zuster van Je-
zus moeder: Hij ftond in groot aanzien bij de
Apostelen, en eerlle Christenen, en hield zich meest
te Jeruzalem op, waar hij door list van den Hooge-
priester Ananus gedood werd.
V. Aan welke Christenen is deze brief ge-
fchreven ?
A. Aan Joodfche Christenen, die niet in Pales-
tina, maar in de verftrooijing, dat is, onder an-
dere volken leefden.
V. In