Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ï3<5
ACHTSTE AFDEELING.
li'A
n':
volgen, en door eene heilige gezindheid en wandel
zich als burgers van het Godsrijk te gedragen.
V, Wat behoort tot regt verftand van dez;n
brief?
A. Eene naauwkeurige kennis van den godsdienst
ten tijdè des ouden verbonds.
v. Wanneer is deze brief gefchreven?
a. Naar allen fchijn in het jaar 67.
Da tijd des ouden verbonds was de voorbereiding
voor het rijk van God , en is door Jezus Christus
voleindigd. Hoofdlt. I; i—3. — Jezus Christus
werd mensch, om alle menfchen tot het rijk van God
te brengen. Hoofdft. Il: 17. — Jezus is meer, dan
de Engelen. Hoofdft, I: 4, Jezus Christus is de vol-
komen eeuwige middelaar der menschheid. Hoofdft.
VII: 26 en 27» ~ Gods zoon werd mensch, om de
menfchen tot God te verheifen. Hoofdft. IV: 14—16.
Jezus Christus is verfchenen; om de menfchen eeu-
wige en onvergankelijke goederen te fchenken, cn
door zijnen offerdood de menfchen te verlosfen.
Hoofdft. IX: II en 12. — Hij is onze hemelfche
Hoogepriester en middelaar. Hoofdft. IX: 24. — Wij
Icunneu de hemelfche goederen Hechts deelachtig wor-
den door heiliging des hanen en door geloof. Hoofdft.
X: 19-26. — Het gelooj, Hoofdft. XI: i en 6. —
Door het geloof ontvangt de mensch kracht, om het
■hoogfte toppunt van deugd te bereiken* Hoofdft.
XI. —. Jezus Christus het volmaaktfte voorbeeld van
geloof. Hoofdft. XII; 2 en 3. — Droefheid ea
lijden zijn beproevingen van God tot veredeling des
menfche, Hoofdft. XII: 9—ir. — ook tot heiliging.
Hoofdft. XII: 14. — Het geloof toont zich werk-
zaam in liefde, in tevredenheid, in vertrouwen op
God, in lof van God, en in goede werken. Hoofdft,
XIII. —
Brief