Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
JSrieven der ApostiUn. Ï2S
tiis, of de voortreffelijkheid van den Christelijken
godsdienst boven aen Joodfchen, en hij doet dat
op eene hem bijzonder eigene wijze.
V. Waarin bellaat het bijzonder eigene van dit
betoog ?
A. De Joodfche Christenen, tot welken de brief
gerigt is, waren niet te vreden met de eenvoudig-
heid des Christefidoms : het oude Jodendom mee
deszelfs prachtigen tempeldienst, priesteren en pleg-
ligheden kwam hun als zinnelijke menfchen veel
verhevener voor: behalve dat werden zij van oude
regtzinnige Joden, gedrongen en aangefpoord om
tot het geloof der vaderen terug te keeren.
V. Hoe fpreekt nu de Apostel tot deze Christenen ?
A. Deels onderrigtend, deels vermanend: zoo
beftaat de brief uit twee deelen.
V. Welke is de inhoud van het onderrigtend
deel des briefs?
A. Jezns Christus is de verhevenfle middelaar
tusfchen God en menfchen, en de voleinder van het
rijk van God; Hij is meer dan alle goddelijke ge-
zanten, Leeraars en Priesters des ouden verbonds.
Hij is de middelaar en Hoogepriester van het gan-
fche menfchelijk gellacht. Hij heeft zichzelven Gode
ten offer voor de menfchen gelleld, en daardoor de
hooglle waardigheid bekomen : alle oll'eranden en
plegtigheden ziin door Hem opgeheven, en Hij heeft
het rijk van God, het rijk des lichts en der waar-
heid allen menfchen geopend.
V. Welke vermaningen voegt er de Apostel bij?
A. Hij voi;dert van de Christenen in de belijdenis
der waarheid getrouw en ftandvastig te blijven, en
hierin het voorbeeld van hutnie geloovige voorvade-
ren, vooral het voorbeeld van Jezus Christus na te
vol-