Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
124
ACHTSTE AFDEELING.

Paulus noemc Onefimus zijnen zoon , dien hij in
zijne banden gewonnen had, dat is: hij had hem tot
het Christendom overgebragt, en hem daardoor een
nieuw geestelijit leven gefchonken: Onefimus was nu
een gansch ander, een veredeld mensch, vs. lo en ii,
<lat wordt men door het Christendom.' Het Christen-
dom vereenigt de menfchen door de tederfte banden
der liefde, zij mogen dan heeren of flaven zijn. —
Het rijk van God veredelt het huisfelijk leven, gelijk
het morgenrood een landfchap verfraait.
Brief aan de Hebreen,
75'
. Vrage, Wat beteekent het opfchrift van dezen
brief?
Antw. Hebreen heten eigenlijk Joden, hier ech-
ter beteekent het Joodfche Christenen, of Christe-
nen uit het Jodendom.
V. Waar woonden de Christenen, aan welken
deze brief gerigt is,
A. Dat is onz-'ker, wijl er de brief niet van
fpreekt; het is ons ook genoeg te weten, dat hij
aan eene of meer zulke gemeenten gefchreven is.
V. Wie heeft dezen brief gefchreven?
A. Ook dat is onzeker, daar de fchrijver zich
nergens genoemd heeft, men fchrijft hem aan Pau-
ius, of aan Barnabas toe.
V. Doet dit geen nadeel aan het aanzien van
dezen brief?
A. Geenszins: hij is altijd voor een apostolisch
cn goddelijk gefchrift gehouden geworden, en zijn
inhoud bewijst dit.
V. Welke is dan de inhoud van dezen brief?
A. Ilij teekent ons in een krachtig betoog de
volmaking van het rijk van God door Jezus Chris-
tus,