Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Brieven der jfposteleKé
123
flaaf, Oneßmus genaamd, vergeven en hem weder
aannemen wilde.
V. Wie was deze Philemon?
A. Een aanzienlijk man te Colosre, wien Paulus
tot het Christendom bekeerd had, en in wiens huis
de Christelijke vergaderingen gehouden werden,
Paulus beminde hem en fchattede hem hoog.
V. Waarom bad Paulus dan voor dezen ontloo-
penen Haaf?
A. Onefimus was na zijne vlugt naar Rome tot
den Apostel gekomen, Paulus bekeerde hem tot het
Christendom: daardoor werd Onefimus een geheel
ander mensch, en de Apostel kreeg hem zoo lief,
als of hij zijn zoon was, ja had hem gaarne als'
medehelper bij zich gehouden.
• V. Waarom deed hij dat niet?
A. Onefimus wilde zijn kwaad weder goed ma«
ken, tot zijnen lieer terugkeeren en hem om verge-
ving fmcken; daarom zond hem de Apostel met
zijnen leerling en medehelper Tychikus, die naar
Colosfe reisde, met een' aanbevelingsbrief aan zij-
nen Heer terug.
V. Welke waarde heeft deze kleine brief?
A. Hij is een roerend bewijs van de regt vrietid-
fchappelijke gezindheid, en het liefdevol hart van
Paulus; ook toont hij ons, met welk eene wijsheid
en befchaafdheid Paulus tot het hart der menfchen
weet te fpreken.
V, Wanneer fchreef de Apostel dezen brief? '
A. In zijne gevangenis te Rome, te gelijk met
den brief aan de Colosfers en Ephefiers , en dus
omftreeks het jaar 61.
Pau.