Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ermen der apostelen.
121
A. Zijn liefdevol hart, zijn' hoogen moed in
gevaren, en zijn vast geloof aan een eeuwig leven.
Hec waar geloof is zonder vrees. Hoofdtl. I: 7. —•
Jezus Christus heeft den dood de magt benomen, en
de onfterfelijkheid aan het licht gebragt. Hoofdft. I:
10. Het geloof in Hem geeft moed in ftrijd. Hoofdft.
II: .'3—S> II en 12. — Hat woord van God in da
11. Schrift is het ware licht op den weg des levens,
Hoofdft. III: i5- 17. — Na den ftrijd komt het loon,
Ilüofdft. IV; 7, 8 en 18.
Brief aan Titus.
73-
Vrage. Wie was Titus?
Antw. Hij was een geboren Helden, eu waar- ,
fcliijnlijk zelf van Paulus tot liet Christendom be- '
keerd geworden: nadat Paulus den eerllen brief aan
de Coriiithiers gefchreven had, kwam hij tot hem;
deze zond hem met deu tweeden brief naar Corin-
the terug.
V. Waar bevond zich Titus, als Paulus dezen
brief aan hem fchreef?
A. Op tiet eiland Creta. thans Candia, waar
h-.m de Apostel waarfcliijnlijk op z jne reizen terug'
gelaten had.
V. Waarom bleef hij d:in op het eiland Creta?
A. Oji aldaar aan de Christelijke gemeente de»
noodige inrigting te sjeven en leeraars aan te ftellen.
V. in welken toefïand bevond zich die gemeente?
A. Paulus roemt de Cretenfen niet, maar be-
fchuldigt ze van luiheid, valschheid en roofzucht,
en vordert v.ui Titus dus des te meer ernst, zorjjvuU
dighcid en geftrengheid. Ook waren JooJschgezinde
(Iwaalleeiaars in deze gemeente ingellopen,
H 5 V. Wa-