Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ï3<5
ACHTSTE AFDEELING.
V. Waar hield zich dan Timotheus toenmaals op?
A. Of in Ephefus, of in eene andere gemeente
van Klein Azië, waar de genoemde dwaalleeraars
veel geruchts maakten, van welke in den eerften brief
gefproken is.
V. Welke is de aanleiding en bedoeling dezes briefs?
A. Men moet dezen brief befchouwen a's den
affcheidsbrief van eenen harteÜjlcen vader, die ge-
looft den dood nabij re zijn , aan zifnen geliefden
zoon, die, van hem verwijderd, een gewigtig ambt
bekleedt.
V, Geloofde dan Paulus, dat zijn dood nabij was?
A. Ja, hij geloofde, dat hij weldra voor het
rijk van God zoude opgeofferd, en tot den dood
veroordeeld worden, daar keizer Nero toen in Ro-
me heerschte.
V. In welk eene gemoedsflemming is dus deze
brief gefchreven ?
A. In eene weemoedig hartelijke, maar te gelijk
zqer ernftige ilcmming: Paulus wenscht hartelijk
zijnen Timotheus bij z ch te zien, en noodigt hem
zoodra mogelijk naar Rome te komen. Hij ichrijft
hem, hoe getroost hij den dood te gemoet zag,
vermaant hem zijn voorbeeld te volgen, en deelt
hem verfcheidene lesfen mede?
V, Wat is de hoofdinhoud van deze lesfen?
A. Zij betreffen voornamelijk de waarneming van
het ambt vjn Timotheus. P.uilus vermaant hem tot
ftandvastigheid in de getrouwe belijdenis der reine
leer, en vordert van hem, niet het voorbeeld der
dwaalleeraars ra volgen, maar hun moedigen tegen-
ftand te bieden.
V. Welke eigenfchappen des Apostels leert men
vooral uit dezen brief kennen ?
A. Zijn