Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Brieven der jfposteleKé 131

gen te befchcrmen, en welke pligten hij bijzonder
den Christenen moest infcherpen.
V. Hoe kan men dezen eerllen brief des Apostels
befchouwen
A. Als eene vadeilijke aanwijzing', hoe een
Christen leeraar zich te gedragen hebbe, en hoe eene
Christelijke gemeente moet gefield zijn.
V. Wanneer cn waar fchreef de Apostel dezen brief?
A. Op zijne reis van Azië naar Macedoniën ,
wsarfchijnlijk in het jaar 57. De plaats is niet ge-
noegzaam bekend.
De gemeente te Ephefen was eene zeer aanzienlijke
gemeente, welke vele rijke en voorname leden had.
De Opzieners der gemeenten heten Risfchoppen, dat
\s Opzieners, of Fresbijters , dat is Ouderlingen, welke
verpligt waren te leeren en te onderrigten; en Dia-
kenen, dat' is dienaars, die voor het uitwendige zoo
als voor de armen en kranken zorgden. Jezus Chris-
tus is de grondflag van ons christelijk geloof. Hoofdft.
]: 15, — Het hoofdgebod, de ziel van het Chris-
tendom is de liefde. Hoofdft. I: 5. — Het Chris-
tendom beftaat niet in flrijdvragen en uitwendige oefe-
ningen, maar in godzaligheid. Hoofdft. IV: 4, 6—9.
Tevredenheid is een groot gewin. Hoofdft. VI: 6—10.
Goede werken zijn de beste fchatten. Hoofdft. Vf:
17—19. — De mensch, die goddelijk gezind is,
zoekt naar het riik van God, zijn fchat, is in den he-
mei. Hoofdft, VI: 11—13.
» 72.
Vrage Waar en wanneer fchreef Paulus dezen
tweeden brief ?
Antw. Hij fchreef dien uit zijne gevangenis te
Rome, in het jaar 67.
H 4 V. Waar