Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ï3<5
ACHTSTE AFDEELING.
A. Hi] was in Klein Azië geboren; zijn vader,
was een Heiden; zijne moederen zijne groot-
moeder Lois waren van het Jodendom tot het Chris-
telijk geloof overgegaan. Dezen hadden hem god-
vruchtig opgevoed, en van Jongs af met de heilige
fchrift bekend gemaakt-
V. Hoe geraakte bij in kennis met Paulus ?
A. Paulus leerde hem als jongeling kennen ,
kreeg hem lief wegens zijne gcfchiktheid en zijn
vroom hart, koos hem tot zijnen leidsman en mede.
helper, en gebruikte hem tot de gewigtigde be-
zigheden.
V. Hoe was de Apostel jegens hem gezind?
A. Hij beminde hem met uitftekende teedef-"
heid, prijst hem dikwijls in zijne brieven, cn noemt
hem zijnen geliefden zoon. Timotheus had dezelfde
liefde voor den Apostel, en was bij hem in zijne
gevangenis te Rome. Ook zegt men, dat hij tot
den dood des Apostels bij hem zou gebleven, en
daarop zelfs te Ephefen den marteldood geflorven zijn.
* V. Wat gaf den Apostil aanleiding, om dezen
eerften brief te fchrijven?"
A. Als Paulus Ephefen verlaten had, liet hij Ti-
motheus aldaar terug, om in zijne plaats over de
Christen gemeente daar ter plaaife het opzigt te heb-
ben. Maar dewijl Timotheus nog zeer jong was,
zoo wilde hem Paulus door dit fchrijven deels het
Jioodige aanzien en volmagc verfchaÖen , deels ook hem
handleiding geven, hoe hij zich te gedragen had.
V. Welke voorfchriften deelt hem Paulus in de-
zen brief mede?
A. Hij onderwijst hem, hoe voor de uitwendige
inrigting der gemeente cn het begeven der kerkelijke
ambten te zorgen, hoe de zuivere leer tegen dwalin-
gen