Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Brieven der jfposteleKé
117
€en heilig leven zich voor den dood en het toeko-
mende oordeel voor te bereiden.
V. Waarin is de tweede brief van den eertien
onderfcbeiden ?
A. De tweede fchijnt korten tijd na den eerden
gefchreven te zijn, en behelst dezelfde lesfen en ver-
maningen ; alleen dient hij tot nadere bevestiging.
V. Hoe kan men deze brieven befchouwen ?
A. Als eene zachte, liefdevolle, vaderlijke ver-
maning des Apostels aan de nog niet genoeg onder-
wezene en bevestigde jonge gemeente.
V. Wanneer fchreef de Apostel deze brieven?
A. Omltreeks het jaar 52. Zij behooren dus
tot zijne eertle brieven.
Het is een groote lof voor de Tliejfalonikers, dat
zij de waarheid ïoo fpoedig erkenden en aannamen.
Hoofdft. I. Paulus verkondigde het Evangelie met
den ernst en de liefde eens vaders, Hoofdft, H:
4—8, II—12. — Hij ging hun voor met zijn voor-
beeld. vs. 9 en 10. 2 Iheif. III: 8 en 9, Arbeid-
zaamheid en ftille werkzaamheid is gezond voor lig-
chaam en ziel. Hoofdft. IV: 10 en 11. 2 Thesf.ni'.
10—13. De dood is een flaap; op hem volgt de dag
des Heeren en des lichts: het is des menfchen pligt
zich daarop voor te bereiden. Hoofdft. IV: 13-15»
V; 8 en 14—21.
Brieven aan Timotheus,
71-
Vrage. - Waardoor onderfcheidcn zich deze brieven
van de andere brieven des Apostels?
A. Daardoor, dat zij niet aan geheele gemeenten,
maar aan eenen enkelen man gefchreven zijn.
V. Wie was Timotheus?
Hg A. Hij