Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ï3<5
ACHTSTE AFDEELING.
tijde van Paulus, behalve de Grieken en Romeinen ,
ook vele joden op.
V. Wie (lichtte de daar bedaande gemeente?
A. Taulus zelf met zijne heide medehelpers Silas
of Silvanus en Timotheus. De aanzienlijklle inwo.
ners der Had en vele edele vrouwen namen het Evan-
£elie aan ; maar het Joodfche gemeen, opgeftookt
door eenige booze aanvoerders, dichtte oproer tegen
Paulus, zoo dac hij vlugten moest. (ä/«^. XVil.)
V. Wat gaf dan aanleiding tot deze brieven.?
A. Paulus zond Timotheus van Athene naar
Thesfalonika terug, om naar den toedand der ge-
meente te vernemen. Timotheus bragt de ingewon-
nene berigten den Apostel naar Corinthe over, en
hier fchreef Paulus den eerden brief.
V. Hoe was het dan met de gemeente te Thes-
falonika gedeld?
A. Paulus roemt haar zeer wegens haar geloof,
hare liefde en hare dandvastigheid, en betuigt haar
zijne hartelijke lieft'e. Alleen vermaant hij haar te-
vens, verfcheidene zonden en dwalingen te vermij-
den , welke hier meest heerfchend waren.
V. Van welken aard waren dan deze zonden en
dwalingen ?
A. 'in Thesfalonika, eene rijke dad, heerschten
vele neiging tot lediggang, bedrog, weelde en dar-
telheid; ook vond men aldaar dweepachtige men-
fchen , welke over den tijd van Jezus wederkomst en
andere zaken haarkloofden,
V. Hoe behandelt de Apostel deze zonden en
dwalingen ?
A, Hij vermaant de Christenen tot vlijt en tot
arbeidzaamheid, en vordert van hen, niet over den
tijd van het jongde gerigt te haarkloven, maar door
een