Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Brieven der jfposteleKé
127
ware, den invvendigen menscli en het ganfchc leven
naar Gods wil te vormen.
V. Wanneer en waar fchreef Paulus dezen brief?
A. Ooic in zijne gevangenis te Rome, waarvan hij
ook eenige narigten mededeelt; in hetzelfde jaar,
waarin hij zijnen brief aan de Ephefiërs fchreef. —
Ook deze brief werd door Tychikus bezorgd.
Wasdom in de kennis van God en zijnen wil, een
godvruchtig leven, Itandvastigheid en moed onder
de rampen zijn de vruchten van het rijk van God.
Hoofdft. I: 9—14. Alle menfchen zonder onderfcheid
zijn daartoe geroepen. — Jezus Christus is he: Op-
perhoofd, en zijn rijk het hoofddoel der ganfche
fehepping. Hoofdft. 1: 15—23. — Wie meent dat
het Christendom in uitwendige dingen, inzettingen,
cn boetedoeningen gelegen is, verdraait hetzelve. —
Dat is valfche wijsheid en fpitsvondigheid. Hoofdft.
11: 8, 16 en 22. — Het Evangelie is vrijheid en
waarheid, en leert ook de uitwendige dingen op hare
regte waarde fchatten. Hoofdft. 11: — Het Evan-
gelie verheft den mensch, Hoofdft. III: 2, — vormt
hem naar Gods beeld, Hoofdft, HI: 9—14, —- ver-
eenigt de menfchen tot leering, gezang en dankzeg-
ging, Hoofdft. HI: 16 en 17, — veredelt het huisfe-
lijk en openbaar leven, onzen omgang en ons fpreksn.,
Hoofdft. III: 18, IV: I, 5 en 6. _
Twee Brieven aan de Thesfaknikers,
70.
Vrage. Welk eene flad was Thesfalonika ?
Antw. Eene zeer aanzienlijke koopftad in Mace-
doniën, aan een' zeeboezem gelegen; thans heet zij
Saltnichi, Om den handel hielden zich bier, ten
H 2 tij-