Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
114 ACHTSTE AFDEELING.
Brief aan de Colosfers.
69.
Vrage. Waar lag de flad Colosfc?
Antw. In het landfchap Phrygiën in Klein Azlën,
niet verre van Laodicea, Ephelus en Smirna.
V. Hoe was hier de gemeente ontftaan?
A. Niet Paulus zelf, maar zijn vriend Epaphrasy
had haar gellicht. Uit den brief ziet men, dat zij
voornamelijk uit Christenen uit de fleidenen beftond;
evenwel waren er ook Joodfche Christenen onder,
want er waren eertijds tweeduizend Joodfche huis-
gezinnen naar deze oorden geweken.
V. In welken toeiland bevond zich de gemeente?
A. Er waren in dezelve vele echte vrienden van
het Evangelie; Paulus roemde ze: maar evenwel
ontbrak het er ook niet aan dwaaliesraars.
V. Van welken aard waren die dwaalleeraars?
A. Menfchen van eene zeer gevaarlijke denkwijze,
vol eigenwaan, die hunne eigene dwalingen in de
plaats van Jezus reine leer flellen wilden.
V. Welke waren die dwalingen?
A. Zij fielden het wezen van het Christendom
deals in uitwendige Joodfche gebruiken, deels in ze-
kere Ilrenge ligchaamsoefeningen en onthoudingen,
waaraan zij eene groote waardij hechtten.
V. Wat is dus het hoofddoel van dezen brief?
A. De Christenen te bevestigen in het geloof aan
het reine Evangelie van Jezus Christus, en ze te
waarfchuwen voor zulke dweepende leeraars.
V, Op welk eene wijze doet de Apostel dat ?
A. Hij herinnert hen aan de voortreffelijkheid van
het Evangelie, cn de hooge waardij van Jezus Chris-
tus, eu toont aan, hoe het doel des Christendoms
wa-