Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Brieven der yiposleien^
iti
V. Welke is de hoofdinlioiid van dezen brief?
A. De Apostel verheugt zich over den welftand
der gemeente en hare liefde , verhaalt haar van zijne
gevangenis, vermaant haar tot eendragt, liefde en
godsvrucht, naar het voorbeeld van Christus, en
btfluit met vermaningen, dankzegging en groetenisfen»
V. Hoe kan men dezen brief befchouwen ?
A. Als een' brief eens liefdevolien vaders aan
zijne geliefde kinderen, uit eene afgelegene plaats in
gevaren en uit hartelijke bezorgdheid gefchreven.
V, Omtrent welken tijd fchreef Paulus dien?
A. Omftreeks het jaar 62.
Deze brief vertoont ons , hoe ftandvastige moed
en tedere liefde in het hart des Apostels vereenigd
waren , als fehoone vruchten van het Evangelie. —
De band der liefde wordt door het gebed geheiligd.
Hoofdft. I: 4. —. Hartelijke liefde 'van goede men-
Ichen voert tot de liefde Gods. Hoofdft. I.-p—11.—
Paulus ziet den dood vrolijk naderen, maar weet ech-
ter ook het leven op prijs te ftellen. Hoofdft. I:2o—25.
Jezus Christus was het verhevenfte voorbeeld van
ootmoed en liefde op aarde, daarom heefc God Hem
verhoogd. Hoofdft. H: 5—11. — Paulus, Timo-
theus , Epaphroditus en de Philippiers fchoone voor-
beelden van hartelijke vriendfchap. Hoofdft. II: 19—30.
Hoe meer de mensch naar de hoogfle volmaaktheid
ftreeft, hoe grooter zijn oo.tmoed is. Hoofdft. Hl:
12—14. — De ware ootmoed ontveinst zijne voorreg-
ten niet, maar zijn oog is ten hemel gerigt. Hoofdft.
III: 17, 20 en 21 — Hoe komt men tot goddelijke
vreugd en vrede? Hoofdft. IV: 4—P- — De ware
vergeuoegdheid en dankbaarheid. Hoofdft. IV: 11—13.
pi
Brief
1