Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Brieven der jfposteleKé 123
A. Ais de redevoering van eenen grooten en god-
delijlfen held en veldheer, waarin hij de kinderen
van het Godsrijk opwekt, om hunne waarde te er-
kennen , overeenkomftig dezelve te leven, en daar
voor te ftrijden.
V. Waar fchreef de Apostel dezen brief?
A. Te Rome, in zijne gevangenis, in het jaar 6i.
Zijn leerling Tychikus, die van Rome naar Azicn
reisde, bezorgde hem.
Ilet van Jezus Christus voltooide rijk van God is
het hoogfte doel der raenschheid. Hoofdft. I: 3—6.—
Het is Gods wil, dat allé menfchen in dit rijk onder
deszelfs Opperhoofd Jezus Christus zullen vereenigd
worden. Hoofdft. I: 9 enz. — Joden en Heidenen
zijn zonder onderfcheid als kinderen van God tot dit
rijk geroepen. Hoofdft. 11: 13—18. — Alle men.
fchen moeten naar Gods plan een huisgezin uitma-
ken. Hoofdft. H: 19—22. — Paulus was boven alfa
Apo.ctelen beftemd om deze goddelijke waarheid en
weldaad den Heidenen te verkondigen. Hoofdft. Hl.
Daarom is het een hoofdpligt der Christenen eendragt
en liefde te bewaren. Hoofdft. IV: 1—6. — Ge-
zindheid en leven, woorden en daden der Christenen
inbeten goddelijk zijn. Hoofdft. IV: 22—31. Chris-
tenen zijn kinderen des lichts, deugd is licht, de
zonde is duisternis. Hoofdft. V: 8—xr. — Gelijk
het licht der natuur zich overal uitbreidt; zoo moet
ook het Jicht van,het Evangelie menfchen van allerlei
Hand en jaren verlichten en veredelen , vaders en
kinderen, heeren en dienstknechten. Hoofdft. VI;
1—9. — Het rijk van God is hier op aarde nog
een (lrijdf>erk , en vordert moed en dapperheid. —
Hoafdft* VI: 10—17.
Brief