Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ï3<5 ACHTSTE AFDEELING.
V. Welken invloed had dit op de gefteldheid des
briefs?
A. Deszelfs inhoud is meer algemeen over de
voortreffelijkheid van het Godsrijk, en de groote
weldaad des Evangeliums, waardoor alle menfchen
beftemd zijn om eene gemeente en huisgezin van
God te worden.
V. Hoe kan men den inhoud dezes briefs ver-
deekn ?
A. Dezelve behelst herin gen en vermaningen.
V. Wat is de hoofdinhoua van de leeringen dezes
briefs?
A. Dat alle menfchen van God door Jezus Chris,
tus geroepen zijn tot het rijk van God.
V. Waarin ftelt de Apostel het voorregt van het
Godsrijk?
A. In de erkentenis der waarheid, in het dreven
naar heiligheid en volmaaktheid, en in de liefde.
V. Waar door zoekt hij de Christenen te Ephefus
dat duidelijk te maken ?
A. Hij herinnert hen aan hunnen voormaligen
troosteloozen toelland als Heidenen , en aan de wel-
daden van het Evangelie, en prijst zichzelven ge-
lukkig, dat hij geroepen was, om hun de waarheid
te verkondigen.
V. Welk is de inhoud van het tweede, of het ver-
manend deel des briefs?
A. Eerst geeft Paulus aïgemeene vermaningen aan
alle Christenen tot eendragt en liefde, en aïgemeene
waarfchuwingen tegen Heidenfche gebreken; dan
^ lijzondere vermaningen aan menfchen van bijzondere
Handen en jaren; en eindelijk opwekkingen tot fland-
vastigheid in fmarten en vervolging.
V. Hoe kan men dezen brief befchouwen ?
A. Als
l