Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Brieven der jfposteleKé
109
V. Is deze brief vróeg gefchreven?
h. Ja, naar allen fcliijn in het jaar 52, cn dus
het eers: van alle brieven.
Paulus, de eeuijds zoo ijverige nanhanger van den
Joodfchen godsdienst, werd door roeping van God
de vurigfte Apostel van het reine Evangelie. Hoofiiih
I: ii enz, — De wet van Mozes moest neclits een
lijd lang de tuchtmeester van het Israëlinfche volk
zijn; maar dc vrije kinderlijke geest des geloofs, eu
der liefde moest die banden afleggen, iioofdfl. III:
23—26. — De tijd, waarin de wet heerschttc, wus
de onmondige leeftijd; door fezus Christus kwam de
mannelijke leeftijd van het rijk van God. iluofdlh
IV: t —7. — Da wet van het vrije rijk vnn God is
de liefde. Hoofdft. V: 13 en 14. — Het is een
geestelijk rijk, en dus moet daarin de geest boven
het vlecsch heerfchen Hoofdtl. V: lö, 17, 22—25.
Dit aardfche leven is een geestelijke zaaitijd voor
hec eeuwige ieven, Hoofdlt. VI: 7—9.
Vrage.
Antw.
Brief aan dc Ephejiè'rs»
67.
Waar lag de llaJ Ephefus?
Zij was eene beroemde zee- en koopflad
in Azlatiesch Griekenland of Klein Aziën. Paulus
hield zich dikwijls in deze ftad op, en verdroeg hier
eene hevige vervolging van de Heidenen, dewijl hij
tegen den afgodsdiensc predikte, (^Hand. XIX.) —
Hij zelf (lichtte daar de toen beflaande gemeente.
V. Welke bijzonderheid heeft deze brief?
A. Men houdt het daar voor,*dat dezelve niet
aan ééne, maar aan meer gemeenten in Klein Azicn
gefchreven zü, en befchouwt hem dus als een' rond-
gaanden brief.
V. Wel-