Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Brieven der uiposielen.
107
1—8. — Gelijk Paulus, zoo moeten ook de Chris-
tenen in alle opzigten dienaars van God zijn. Hoofdft.
VI; 4—10. — Droefheid over begane zonden en ge-
breken is eene droefheid die van God komt, en die
verbetering, vergeving en zaligheid werkt. Hoofdft.
VII: 9 en 10. — iMildadigheid is eene fchoone vrucht
der liefde; daartoe behoort eene vrolijke gezindheid
om te willen en te doen. Hoofdft. VIII: 7, ir, 12,
IX: 6 en 7. — Paulus mögt roemen over zijnen ar-
beid en lijdens voor het rijk van God. Hoofdft. IX:
21—3r. — Ootmoed en nederigheid ontveinst niet
de haar eigene voorregten, maar befchouwt ze als
gaven van God, cn zoekt zichzelven niet. Hoofdft.
Xll: 9—14. — Deze brief des Apostels is in drift,
en met een diep bewogen hart gefchreven, en daar-
om op vele plaatfen zoo duidelijk niet als andere
brieven. — Het doel van des Apostels fchrijven
ftait aan het flot. Hoofdft. XIH: 11.
Brief aan de Galatiè'rs.
66.
VrJige. Waar lag het landfchap Galatiën?
Antw. In Klein Aziün. Eenige honderd jaren
voor Christus geboorte was een zwerm van uitgewe-
kene Galliërs uit Europa hier heen gekomen, en had
zich aldaar nedergeflagen en met de Griekfche in-
woners vermengd; en van daar heet het land Gallo-
Grfficiün, of Galatiën.
V. Wie heeft hier het Evangelie gepredikt en de
gemeente gefticht?
A. Paulus was dikwijls hier geweest, en had
ten minfte het Evangelie hier bevestigd, zoo al niet
het eerst verkondigd.
V. Hoe was de uitwendige toeftand van de ge- .
meente der Galaiiërs?
A. Zij