Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ï3<5
ACHTSTE AFDEELING.
vermaningen cks Apostels opgevolgd , en zich ver-
beterd. Echter waren Paulus vijanden nog altijd
bezig, om hem in minachting te brengen.
V. Wat wierpen zij dan den Apostel tegen?
A. Zij befchuldigden hem van wankelmoedigheid,
van eigenliefde en baatzucht.
V. Hoe konden zij dat doen
A. De Apostel had beloofd naar Corinthe te ko-
men , maar was daarin verhinderd geworden; daarom
befchuldigden hem zijne vijanden, dat hij zijn woord
niet hield.
V. Waarom befchuldigden zij hem van eigenliefde ?
A. Zij wierpen hem tegen, dat hij zichzelven
prees, en wilden daardoor zijne leer verdacht maken.
V. Hoe gedroeg zich de Apostel bij deze befchul-
digingen ?
A. Hij fchreef dezen tweeden brief, en zond hem
door Titus, en wederlegde daarin al die valfche be-
fchuldigingen ; zoo dat men het edel hart, zoo wel
als de groote werkzaamheid des Apostels, daar uit
regt leert kennen.
V. Hoe kan men dezen brief des Apostels aanzien ?
A. Als eene vurige redevoering des Apostels voor
eene verzameling van vijanden en vrienden, waarin .
hij vol kracht en ernst de waarde van zijn ambt
tegen de kwalijkgezinden verdedigt, maar ook te
gelijk vol ootmoed en liefde zijne vijanden tot het
goede vermaant.
V. Wanneer is deze brief gefchreven ?
A. Niet lang na den eerften brief.
Des Apostels troost in lijden was vertrouwen op
God, een goed geweten, en een blik op de eeuwig-
heid. Hoofdft. I: 9 en 12, IV: 8, J), 17, iB, V;
i—ö