Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
ACHTSTE AFDEELING.
goude gezet worden, en bertraft tevens ten Rerkfte
de heerfchende ontucht en ligtzinn'gheid.
V. Welke andere wanorden lieerschten in de?e
gemeente ?
A. De Christenen voerden procesfen voor de Hei-
denfcbe overigheid; zij aten van, en namen aandeel
aan de Heidenlche oIFtrmaaltijden, gedroegen zich
aanftootelijk bij hunne bijeenkomften, en er hadden
fchandelijke wanorden plaats bi| het genot der h'efde-
maaltijden , welke men voor de viering van het heilig
avondmaal gewoon was te houden.
V. Welke zijn de bijzondere lesfen, welke de
Apostel den Christenen in dezen brief geeft?
A. Hij vermamt ze vooral tot eendragt en oot-
moed omtrent e'kander, tot vredelievendheid, tot
çenen heiligen levenswandel, en tot liefde.
V. Welke leer ontvangt in dezen brief een bij-
zonder licht?
A. pe gewigtige leer van de opftanding der dooden,
V. Waarom deze juist?
A. Omdat men te Corinthe menfchen had, welke
deze leer te grof en le ginnelijk verklaarden, of ook
lochenden.
V. Waar mede befluir de brief?
A. Met eene vermaning, om wat bij te dragen
vpor de ayme Christenen in Palestina, en voorts
met groetenisfen, vermaningen en zegewenfchen.
V. Hoe kan men den hoofdinhoud des briefs
met weinige woorden opgeven?
A. Met de gelijkenis van Jezus; een leerling van
hpt Evangelie moet zijn gelijk een' goeden boom,
die vol inwendige kracht met uiterlijken wellland
fchoone bloemen en vruchten voortbrengt.
V. Was dan de Coriqthifche gemeente zulk
een' boom? A. Neen,