Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Brieven der jfposteleKé
103
Niets is meer tot fchande en tot oneer van Jezus
Christus, dan dat Christenen, die zich naar zijnen
naam noemen, en Hem alleen tot hunnen Meester heb'
ben, meer voor menfchen, en voor namen en meeningen
van menfchen , dan voor Hem ijveren, i Cor. I;
10—31, II: 10—14. Ca/. I: 6—9. Tot het zinnelijke
helt de mensch meer over, dan tot het geestelijke,
om dat het eerde meer met zijne bedorvene natuur
overeenkomt. Daar er geene verbetering zonder ftrijd
is; kon het Christendom in zijnen oorfprong en voort-
gang ook niet zonder rtrijd zijn.
64.
Vrage. Waar fclireef de Apostel zijnen eerfien
brief aan die van Corinthe.?
Antw. Te Ephefus in Aziën, waar hij zich met
Timotheus eenen tijdlang ophield.
V. Wat gaf aanleiding tot dezen brief?
A. Hij had door het huisgezin van Chloé den
flechten toeftand der gemeente vernomen; ook waren
afgezondenen van de partij van Paulus met een' brief
van Corinthe naar Ephefus gekomen, waarin zij om
onderrigt van den Apostel verzochten. Aan dezen
gaf hij zijnen brief mede.
V. Welke is de hoofdinhoud van den eerften brief?
A. Eene ernftige beftraffiug van misbruiken, welke
in Corinthe heerschten, en liefderijke vermaning tot
beoefening der Evangelieleer.
V. Welke misbruiken en wanorden beftraft de
Apostel?
A. Eerst de twisten, welke in Corinthe heersch-
ten; daarna komt hij op een bijzonder geval , en
vordert, dat een man in de gemeente, die door zijn
ll:cht leven openlijk ergernis gaf, uit de gemeente
G 4 zou-