Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ï3<5 ACHTSTE AFDEELING.
V. In welk eenen toeftand was deze gemeente,
toen Paulus aan haar fchreef?
A. In geenen goeden toeftand. Er heerschten in
dezelve verdeeldheden, zonden, en veelvuldige mis-
bruiken.
V. Van waar kwam dat?
A. De reden daarvan lag deels in den oord zeiven
en in den geest der bewoners; deels in bijzondere
omftandiaiieden.
V. Welk een oord was Corinthe?
A. Corinthe was eene groote en zeer rijke koop-
ftad, toenmaals de hoofdftad van Griekenland, aan
eene landengte, tusfchen twee meren gelegen. De
rijkdom verwekte weelde, ligtzinnigheid en velerlei
wanorde en oneenigheden.
V. Waar door werden de verdeeldheden in de
gemeente aangekweekt ?
A. Door andere Joodschgezinde leeraren, die,
naar Corinthe overgekomen, den Apostel en zijne
leer zochten verdacht te maken; waar uit dan ook
verlchillende partijen ontftonden, tot nadeel van de
zuivere leer van het Evangelie,
V. Welke partijen ?
A. Dat de een zich voor eenen aanhanger van
Petrus, en een ander zich voor eenen aanhanger
van Paulus of Apollos uitgaf. Deide partijen haatten
elkander, en de Heidenfche Christenen misbruikten
hunne vrijheid, ten fpijt der Joodschgezinden, tot
zedeloosheid en ongebondenheden.
V. Welk is dus de inhoud van die beide brieven
van Paulus?
A. Hij ijvert ernftig tegen allerlei misbruiken en
dwalingen, en vermaant de Christenen tot waar-,
heid, liefde en godzaligheid.
Niets