Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Brieven der jfposteleKé
113
Hoofdft. I: 16 is de hoofdinhoud des briefs. —
Ook de Heidenen konden door het gebruik der rede
God Jeeren kennen, maar dat deden zij niet, ea
daarom waren zij der afgoderij en der fchandelijkfte
zonden ten prooi geworden. Hoofdft. I: ig, 24,
28—32. — De Joden hadden de wet, maar zij wa-
ren niet minder verdorven; en dus allen hadden ge-
zondigd, en waren voor God verdoemelijk. Bom, IIT:
19 en 23. De hoofdzaak dus is: ,, wij worden om
„ niei geregtvaardigd, uic zijne genade, door de ver-
,, losfing, die in Christus Jezus is." (vs. 24.) — Al-
leen ir. het Evangelie is heil en genade, vrijheid en
leven. Hoofdlt. V: i—5 , VI: 32. — Door het Evan-
gelie worden alle geloovigen kinderen van God Hoofdft.
VIII: 14—«Z- — Alles moet hun ten beste dienen.
VS. 28. — In Jezus Christus alleen is heil boven alles.
VS. 33—39. — De roeping van alle menfchen tot hec
rijk van God, is het hoogde bewijs van Gods genade
en wijsheid. Hoofdft. XI: 33—36. — Heiliging van
gezindheden is de ware godsdienst. Hoofdft. XH: i
en 2. — De krachten der menfchen zijn verfcheiden,
jiiaar het regt gebruik daarvan geeft eigenlijk waardij.
Hoofdft. XII: 4—16. — Achting en liefde jegens
vijanden. Hoofdft, XII: 20 en 21. — Wie de ove-
righeid tegenftaat, wederftreeft God. Hoofdft. XIH:
1—7. — De liefde is het hoogfte gebod. Hoofdft.
XIII: 8—10.
Brieven aan die van Corinthe.
63.
Vrage. Wie heeft de gemeente van Corinthegeßicht?
Antw. Paulus zelf; hij heeft zich eenen een half
Jaar te Corinthe opgehouden. Na hem kwam een
ander christen leeraar, ^polios geheeten, een geleerd
man, uit Alexandrien aldaar, en zettede Paulus on-
derwijs voort.
C 3 V. In