Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ï3<5
ACHTSTE AFDEELING.

fchen dezen heerschten verdeeldheden: de eerden
geloofden voorregten boven de anderen te hebben,
wijl zij van Abraham en van Gods volk afftamden;
de Heidenfche Christenen integendeel beleedigden de
anderen door hoogmoed en eene vrijere denk- en
levenswijze.
V. Welke is dus de inhoud van dezen brief?
A. Hij bellaat uit twee deelen , namelijk een Ub'
rend en een vermanend gedeelte.
V.' Wat leert de Apostel in het eerfle deel van
dezen brief?
A Dat het Evangelie niet uitwendigs, maar
eene geestelijke leer zij, van God beltemd, om alle
menfchen, zonder onderfcheid, uit genade tot de
waarheid, en door het geloof tot gelukzaligheid te
leiden.
V. Waarin bellaat het vermanend gedeelte dezes
briefs?
A.- Het vordert van de Christenen heiligheid van
gezindheden, ootmoed en liefde, ook jegens vijan-
den, gehoorzaamheid jegens de overigheid, geduld
en zachtmoedigheid jegens zwakken, en eendragt tn
vrede met elkander.
V. Welk is het belluit des briefs? ■
A. Hij meldt hun jets van de uitbreiding'van het
rijk van God, en van zijne op handen zijnde reizen,
betuigt den Romeinfchen Christenen zijne liefde, en
groet, verfcheidenen zijner vrienden.
V. Wanneer en waar fchreef Paulus dezen brief?
A. Paulus fchreef dezen brief te Corintlie, van
■waar hij met verzamelde aalmoefen voor de armen te
Jeruzalem derwaarts reizen wilde, waarfchijniijk in
het jaar 58 onzer Cliristelijke jaartelling, en zond
hem met "Christenen, die van Coiitithe naar Rome
reisden. ' Hoofdlt.