Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
B',-teven der -i^postelen.
99
Brief aan de Romeinen,
\ 62.
Vrage. Wat beteekent liet opfchrift: Brief aan
de Romeinen?
Antw. Dat hij aan de Christen gemeente te Rome
gefchreven zij.
V. Waarom is deze brief de eerfle in de ver«
zameling?
A. Dewijl Rome de hoofdflad van het ganfche
Romeinfche rijk, ja van de geheele wereld was,
zoo he?ft men dezen brief vooraan gefield, offchoon
hij niet het eerst gefchreven werd.
V. Wie heefc de Christen gemeente te Rome
gedicht?
A. Dat is onzeker. Waarfchijnlijk hebben Ro-
meinen , die op het pinkfierfeest, bij de uitftorting
van den Heiligen Geest, te Jeruzalem waren , en hst
Christendom aannamen, daar zelve het Evangelie ge-
grondvest, en die aanzienlijke gemeente gellicht.
Paulus was zelf nog niet te Rome geweest, als hij
dezen brief fchreef. (^Rom, I: 13, XV: <23—32.5-
V. Waardoor kwam Paulus dan in kennis met
deze gemeente?
A. De Romeinfche keizer Claudius verdreef de
Joden en Christenen uit Rome. Paulus leerde zulke
verdrevenen, gQX\]k^^uila txi Priscilla, zijne huis-
vrouw, kennen, en leefde met hen in vertrouwde
vriendfchap te Corinthe en te Ephefus. Aan dezen
had Paulus, nadat zij te Rome waren teruggekeerd,
de meer bijzondere kennis met de gemeente aldaar
te danken.
V. Hoe was het met deze gemeente gefield?
A. Het was eene zeer aanzienlijke gemeente, en
beftond uit Joodfche en Heidenfche Christenen. Tus-
G a fchen