Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
ACHTSTE AFDEELING.
A. Dan eens bevestiging in de waarheden van het
Evangelie; dan weder troost en opwekking tot
flandvastigheid in dre-efenis; nu eens waarfchuwing
tegen dwaling en zonde; dan eens opwekking tot
een christelijk leven; met dén woord, uitbreiding
en bevestiging van het rijk van God.
V. Wie der Apostelen heeft de meeste brieven
gefchreven ?
A. De Apostel Paulus. Van hem alleen hebben
wij er meer dan eens zoo veel, als van al de andere
Apostelen te zamen. Ook heeft hij de meeste ge-
meenten geflieht.
V. Hoe zijn deze brieven tot ons gekomen ?
A. Zij werden in de christelijke gemeenten open-
lijk voorgelezen, dan door affchriften vermenigvul-.
digd, en aan andere gemeenten en Christenen me-
degedeeld. Zoo ontllond de verzameling van deze
heilige fchriften.
De brieven des N. Testaments vermelden ons de in-
voering van het Evangelie in bijzondere plaatfen en
huizen. Om die regt te verftaan, moet men de bij-
zondere omftandigheden kennen van de perfonen, aan
•welke die brieven gefchreven werden. — Paulus
fchreef zijne meeste brieven niet met zijne eigene
hand, maar dikteerde ze zijnen medehelper, en zettede
er dan zijne handteekening onder. — De brieven der
Apostelen zijn niet in die orde gefchreven, waarnaar
zij nu in het N. Testament op elkander volgen. —
Uit de brieven kent men het best de gezindheden, het
geloof en de liefde des Apostels. — De brieven be-
helzen in zich een meer volledig onderrigt van het
rijk van God,
Mrief