Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ VII —
vlugtig gelezen, maar overdacht \vnrde ; dat de
aangehaalde fcbriftuur-plaatfen met aandacht wor-
den nagegaan, en de kortere van buiten geleerd;
dat de aanmerkingen aan het einde van iedere
^fdeeling -«orden gebruikt om het nadenken en een
Godsdienflig gevoel op te %'ekken en te leiden; en
dat de onderwijzers hunnen leerlingen in een en
ander de behulpzame hand bieden. Ilefwelke vol'
firektelijk noodig is , zal het gebruik van dit
werkje nut fliehten^
Wat dc vertaling betreft; dezelve verdient we-
gens hare getromvheid, vloeibaarheid , den flijl en
de taal, naar het mij is voorgekomen, ook aan-
prijzing.
Voor het overige wensch ik , dat dit v/erkje dien
bijval in Nederlafid vinde , ftelke hetzelve in
Duitschland vindt, alv/aar er birmen weinig tijd
twe^ uitgaven van verfchencn zijn, en dat de ach-
ting'