Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Gefchiedenis der ^posiehn.

Apostel verduurd heeft, befehrijft hij 2 tor. Xf:
83—a8. Na zijne eerfte gevangenis te Rome (zegt
men) dat hij no« vele reizen gedaan heefc; vervolgens
iveer in gevangenfthap getaakt isj en na eene meer
dan dertigjarige ambts-bediening te Rome, in het jaar
6S onder Nero onthoofd isi — 2oo werkten de Apos.
telen voor het rijk Van God, eii verbreidden het op
deu aardbodem.
ACHTSTE AFDEELING.
BRIEVEN DER APOSTELEN.
6l.
Vrage. Welke fchriften des nieuweii verbonds
volgen het naast op de handelingen der Apostelen?
Antw. De brieven der yipostelen
V. Aan wie zijn deze brieven gengt?
A. Aan geheele gemeenten, of aau enkele perfonen.-
V. Hoe ontltonden deze brieven?
A. De Apostelen konden niet altijd bij de ge-
öieenten tegenwoordig zijn, daarom zonden zij brie-
Ven aan dezelve, wanneer hun hart of bijzondere
om Handigheden hen daartoe opwekten.
V. Welke bijzondere omltandigheden konden hen
daartoe aanleiding geven?
A. De nieuw gedichte gemeenten h'adden (log al-
tijd onderrigt, dikwijls ook troost noodig, daar zif
vele vervolgingen te verduren hadden; fomtijds ook
waarfchuwing, als dwaalleeraars, wanbegrippen en
misbruiken onder haar inflopen.
V. Wat is dus de hoofdzakelijke inhoud en het
doel dezer brieven?
G A. Da»