Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
lit-
2EVBNDE AFDEELINCI
hielp hem in allen nood. (Jland. XVI: 22, XIV:
jp. 2 Cor, XI: 24—C7.)
V. Wie betoonde zich vooral de bitterile vijan-
den van Panlus te zijn?
'. A. De hooge Raad en Joden te Jerufalem: zij
zochten hem op eene bedriegelijke wijs te dooden,
maar Panlus beriep zich op den Keizer, wijl hij ro-
jneinsch burger was.
V. Wat gebeurde daarop?
A. Hij werd door Klaudius Lyfias, een romeinsch
gezaghebber naar Cajfareën voor den Stadhouder,
en voor koning Agrippa gevoerd, welke hem te
fcheep naar Rome zonden: onder den weg leed hij
Ichipbreuk, en kwam het volgend jaar naar Rome ,
waar hij twee jaren als ftaatsgevangene bleef, en toen
op vrije voeten gefield werd. Hiermede eindigt het
boek van de Handelingen der Apostelen.
De ganfche befchaafde wereld rtond toen onder de
heerfchappij der Romeinen, en dus kon Paulus als
romeinsch burger overal heen komen. — Paulus had
in zijne jeugd een handwerk geleerd, hij vervaardigde
namelijk tenten, waarvan zich de oosterlingen op
hunne reizen bedienden; hiermede won hij den kost.
CffMd. XVIII: 1-3, XX: 33-35. 1 Thesf, III: 8.)
Er was geea eene ftad van aanzien in dien tijd, waar
Paulus niet geweest was. — Met hoeveel moed en
vuur hij het Evangelie verkondigde; bewijst zijne
Tedevcering voor den Areopagus te Athene. (Hand,
XVII: 16 enz.) — Zijne redevoering voor den ko-
ning Agrippa en den iladhouder Festus teekent zijntf
onverfchrokkenheid voor aardfche magt. XXIV.)
De gefchiedenis der fchipbreuk bewijst zijn vertrou-
wen en zijne wijsheid in gevaren. (^Hand. XXVII en
XXVIII: 1—6.) De moeijelijkheden, welke hij als
Apos-