Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
$2
ZEVENDE. AFßEELINC.
f-
V, Welke andere heilzame uitwerkingen hadden
deze vervolgingen?
A. De daardoor vcrfirooide Christenen predik-
ten het Evangelie aan andere oorden. — Philippus^
bij voorbeeld, ging naar Samarie, en men nam
met vreugd de nieuwe leer aan: ook trof deze op
den weg eenen kamerdienaar aan van eene koningin
van Arabien, en bewoog hem zich te laten doopen
en een Christen te worden.
V. Welk een einde namen de vervolgingen van
Paulus ?
A. Hij was van God uitverkoren, om een voor-
treffelijk werktuig te worden tot uitbreiding van het
Christendom.
V. Hoe gefchiedde dat?
A. Als hij naar Damaskus in Syrien reisde, om
ook daar zelfs de Christenen te vervolgen, bewoog
hem eene wonderbare hemelfche verfchijning niet
alleen zijne vervolgingen te ftaken, maar ook het
Christendom aan te nemen.
V. Hoe gedroeg zich Paulus van nu aan?
A, Hij werd de ijverigfte Apostel van het Evan-
gelie, en verkondigde hetzelve aan alle oorden der
wereld.
H/ind. Vlir en IX. Paulus was een dwalende, en
«en misleidex hij meende dat het geloof, waarin hij
geboren en opgevoed was , het eenig waar geloof
was. — Zijn blinde ijver verleidde hem, de leer van
Jezus zonder onderzoek te verdoemen en te vervol-
gen. — Tot onderzoek behoort rust, en deze ontbrak
hem. — De waarheid is gelijk een boom; als hij vast
ilaat in eene goede aarde, zoo dienen de winden om
hem te dieper te wortelen, en zoo is het ook gelegen
in«t beproevingen en vervolgingen. — Ook het kwaad
flaat