Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Gefchiedenis dejr .Apostelen, jt
prijs. — De vijanden der waarlieid verfchijnen hier
als wilde dieren met Icnerfende tanden; Hoofdll. VII:
15-jpaar zoo als dezen zich vernederen, zoo werd
Stephanus verhoogd en vetheetlijkt. — Hij ziet mee
het oog des geestes den hemel open, en vertrekt groot
van deze aarde! dat is zegepraal des geloof? en der
waarheid! — Wel hem, die zulk eeiie vreugd heeft
voor ,God en voor de meufcheii. — Welk een Heer
moet Hij zijn, voor'welken zijne dienaars zoo in den
dood gaan.
Paulus»
58.
Vrage. Wie was boven allen mede werkzaam bij
den dood van Stephanus?
Antw. Een jongeling Saulus, of zoo als hij met
zijnen romeinfchen naam heet, Paulus, uit Tarfen
in Silicie geboortig.
V. Hoe kwam hij er toe om de Christenen te
vervolgen ?
A. Paulus was te Jeruzalem in de fchool der
Pharizeën opgevoed, en een geleerde en ijverige aan-
hanger der wet; tevens een jong mensch vol ijver
en welfprekendheid: uit dien hoofde trokken hem
, de Phaiizecn tot zich, en gaven hem volmagt de
Christenin overal te vervolgen. Zoo blies hij moord
en woedde tegen de belijderen van Jezus.
V. Op welk eene wijze volbragt hij deze opdragt?
A. Riet den grootllen ijver. Hij drong in de
huizen der Christenen, liet mannen, vrouwen en
kinderen in de gevangenis werpen, en woedde overal
met moorden en dreigen.
V. Welke uitwerking hadden die vervolgingen
bij de Christenen?
A, Zij werden daardoor te meer in hun geloof, en
in liefde omtrent elkander bevestigd. V. Wel^