Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Gefchiedenis der ^positltn'.
«5
A. De hooge raad liet de Apostelen geesfelen,
en beval hen op nieuw niet meer van Jezus te fpre-
ken: maar de Apostelen, des te vuriger geworden,
gingen te ijveriger voort,-en hielden niet op, alle
dagen in den tempel en aan de huizen het Evangelie
te prediken.
Hand, III, IV en V. Geene aardfche magt kan ons
dwingen tegen Gods wil, en tegen ons geweten te
handelen. — Zelfs de vijanden der waarheid moeten
den moed en de opgeruimdheid harer belijderen be-
wonderen; een bew^s voor de kracht en goddelijk-
heid der waarheid. — Welk een moed in de Aposte-
len van Jezus, voor zijne moordenaars te Jeruzalem
den Gekruisten te verkondigen, en het den raad te
zeggen rond in het aangezigt: ,, dien Jezus, dien gij
,, vermoord hebt, heeft God opgewekt!" — De eer-
fte Christen.gemeente het fchoonfte beeld der broe-
derlijke liefde. — Niemand was gedwongen zijne goe-
deren te verkoopen, en tot gemeenfchappelijk gebruik
weg te geven. — De ftrenge ftraf van Ananias en Sa-
phira was noodzakelijk, want leugen, bedrog en hui-
chelarij zijn een ftrijden tegen het rijk van God. —
De leugen is als het ware de ingang van het rijk des
fatans. De waarheid kan niet gebonden worden, Gods
zaak zegepraalt.
Stephanus,
57'
Vrage. Waarom verhaalt de gefchiedenis der Apos-
telen zulke vervolgingen?
Antw. Tot eer van hst rijk van God, en dat der
waarheid, hetwelk geene gunst of medewerking der
wereld behoeft, om te overwinnen.
V. Hoe noemt men die menfchen, welke voor de
waarheid zich opofferen?
F 5 A. Mar-
m