Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ÄKVENDl AFDEELING.
ters en Pliarizeën, ook de Sadduceën, welke da
opftanding ontkenden.
V. Wat kwam de Apostelen over?
A. Zij werden in de gevangenis geworpen, en
op den anderen dag voor den hoogen raad gebragt.
Vj Hoe gedroegen zicli de Apostelen?
A. Zij verkondigden de waarlieid met grooten
moed en vreugd; zij zeiden ronduit: „ dien Jezus^
„ dien gij gekruist heht, heeft God opgewekt,'" —
De Regters Honden verllomd, en lieten hen gaati
alleen met het verbod, om niet meer van Jezus te
leeren.
V. Gehoorzaamden zij ook?
A. Neen. Zij zeiden: ,, men moet God meer
„ gehoorzamen, dan de menfcheny
V. Welke uitwerking had die flandvastigheid dei
Apostelen op de gezindheden der Christenen?
A. Zij werden daardoor bevestigd in geloof, ea
in de liefde : ook werd het aantal der Christenen
hoe langer hoe grooter.
V. Liet de joodfche raad dit gerust toe ?
A. Neen. De Apostelen werden weder in de ge-
vangenis gebragt, maar de Engel des Heeren ver-
loste hen, waarop zij op nieuw in den tempel op-
traden, leerden, en zich voor den hoogen raad ver-
dedigden, die hen gaarne zoude vermoord hebben,
maar om des volks wil het niet durfde wagen.
V. Hadden de Apostelen dan geene vrienden in
den hoogen raad?
A. Ja. Gamaliel, een wijze Pharizeör, gaf
den raad, dat men geen geweld tegen hen gebruiken
zoude; want zoo dat werk uit God ware, was alle
tegenkanting vruchteloos.
V. Wat was het einde van dat alles?
A. De,