Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
REDEVOERING. pt
plein der ruïne, was' het tooneel dezer pleg-
tigheid. De tegenwoordigheid van eene Com-
misfie uit de Stedelijke Regeering , en van.
de meesten der Profesforen, zoowel als van
bijna alle de Officieren van het garnizoen
en der Schutterij vermeerderde het veree-
rende daarvan, en de toegevloeide menigte uit
alle ftanden bewees ten duidelijkfte, hoe groot
de algemeene belangftelling was.
Het befluit van ontflag der Compagnie
werd nu door den Heer von cotzhauzen,
als Commandant der Stad , plegtig aan hec
Corps medegedeeld , met dankzegging voor
alle bewezene dienden, en hierop de Com-
pagnie door mij met de volgende Aanfpraak
plegtig ontbonden:
mijne heer en!
Gij hebt mijne aandoeningen gezien, toen
ik voor drie maanden U het laatst vaarwel
zei-