Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
<)8 J. M. K E M P E R,
van dien dag af een gedeelte uitmaakte van
het obfervatie - leger , onder het Commando
van genoemden Prins, welks hoofdbedoeling
beftond in het waarnemen en cerneren der
Franfche krijgsmagt, welke zich bij voort-
during in het bezit der franfche vestingen
handhaafde, en zich , zonder deze voorzorg,
gemakkelijk tot eene ftrooperij, of tot plun-
dering en brandftichting op Nederlandfchen
grond zoude hebben kunnen vereenigen.
Daar echter in Curgies geene gelegenheid
meer was tot berging van troepen, mar-
cheerde de Compagnie nog dienzelfden dag
naar Jalain , van waar de marsch. den vol-
genden dag op Wallers ging, om aldaar
onder het 18 Bataillon Jagers , onder het
bevel van den Colonel everts , gevoegd te
worden.
Deze vereeniging had op den i Augustus
plaats, en, van dat oogenblik af, moest, gelijk
de Heer Generaal Major de eerens dit uit-
druk-