Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
REDEVOERING. >17
volgen met genoegen den aandrang van ons
hart , om met dankzegging voor U , den
onzigtbaren, maar alom cn ook hier tegen-
woordigen , neder cc knielen. — Duizend
en duizendmaal duizend dankzeggingen zijn in
de laatfte jaren tot U opgezonden, voor het
•weder geopend uitzigt op volksgeluk, op
uitwendigen bloei en welvaart; niet minder
harcclijken, vurigen dank brengen wij U toe
voor de weder geopende loopbaan van den
vrijen geest. — Met ijskoude rilling zagen
wij het ontwerp zich ontwikkelen en rijpen,
om ook in de zedelijke wereld, en in het
rijk der waarheid, alles aart de kluisters eener
flaaffche werktuigeli'ikheid te leggen ; doch
wat konden onze ftille tranen , onze krach-
telooze verontwaardiging tegen de zwaarden
uitrigten, die het geweld ten diende ftonden?
Wanhoop cn onverfchilligheid knaagden reeds
aan de wortels, waaruit alles, wat goed cn
edel in den mensch is, moet voortfpruiten.
As cn