Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
REDEVOERING. '39
over zich zeiven en zijne driften beftaat; dat
matigheid, ingetogenheid, en befcheidenheid ,
dopr Godsdienftigheid gerugfteand , ook van
ouds Nederlandfche' deugden waren; dat het
Vaderland, na de pligten, die gij thans ver-
vult, andere regten op u heeft, en behoudt;
en dat het bekommerd oog van Ouders en
Vrienden zich thans minder op uwe geva-
ren , dan op uwe zeden vestigt. Wat mij
betreft , Jeugdige Vrienden ! Gij kent mij.
De afwezigheid zal den band der vriendfchap
en belangftelling niet breken , die mij aan
velen uwer verbindt. Waar gij u ook be-
vinden moogt, zal mijn hart u vergezellen;
cn wanneer, ook in de vcrfle verwijdering,
of gij allen, of iemand uwer in het bijzon-
der, meenen mogt mijnen raad, mijne hulp,
mijne tusfchenkomst te behoeven , houdt u
dan verzekerd , dat ik elk berigt van , en
omtrent u , als belangrijk befchouwcn zal ,
en