Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
<)8 J. M. K E M P E R,
Vrede deelde. Brengt dan de banier, welke
dankbaarheid en toejuiching aan uwe Vader-
landsliefde gewijd heeft , over in het land
onzer voormalige onderdrukkers ! Zegt hun,
dat zij voor een groot gedeelte vrijwillig
gevolgd wordt door hen, welke, nog geen
twee jaren geleden, met geweld naar het
flagveld gefleept zijn, om de zaak der onder-
drukking voor te (taan; en bewijst hun, ook
op deze wijze, dat, zoo al de goede trouw
van den Nederlander door bedrog cn trouwe-
loosheid heeft kunnen misleid worden, zijn
haat echter tegen overheerfching en geweld,
zelfs door jaren ongeluks, nimmer werd uit-
gedoofd !
En hiermede , mijne Vrienden , vaartwel!
want het zoude eene beleediging voor uw hart
en uwe beginfelen zijn, indien ik hier de her-
innering noodig kon oordeelen, dat de ware
heldenmoed , niet alleen in verachting van
het gevaar, maar ook bovenal in heerfchappij
over