Boekgegevens
Titel: Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Auteur: Kemper, Johan Melchior
Uitgave: Amsterdam: J. van der Heij, 1816
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 63-3381 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206123
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Academische vrijheid, Nederland, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs: uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815
Vorige scan Volgende scanScanned page
30 J. M. K E RI P E R,
waardiging zag , is nu getuige onzer onge-
kunftelde blijdfchap en erkentenis.
Geen uwer, mijne Hoorders, is er, die
niet met mij deelt in het gevoel, het welk
door alle deze denkbeelden wordt opgewekt;
maar ook geen is er, onder U, wiens hart
zich niet met het mijne , bij dit gevoel ,
voor cn boven alles tot den Almagtigen
wendt , door wiens wil alle de wisfelingen
van het ondermaanfche geregeld worden.
Hij toch hoorde ook voor drie jaren onze
ftille verzuchtingen, toen het geweld de gebe-
den zelfs van het overkropt gemoed befpied-
de; Hij ontvange nu openlijk de eerftelingen
onzer vrij ademende dankbaarheid.
Ja, Grootmagtig, eeuw'g Wezen! door wiens
wijsheid alles geregeerd wordt , terwijl het
doorzigtigst verftand bij het nadenken uwer
volmaaictheden duizelt! ja, wij gevoelen het
wat U de menschheid fchuldig is , en wij
vol-